Czerwca 10 2023 22:47:27
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kampania społeczna „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Przygodzicach.
KP PSP
W dniu 29 stycznia 2019 roku, w siedzibie Szkoły Podstawowej w Przygodzicach, odbyło się spotkanie informacyjno – edukacyjne skierowane do rodziców uczniów uczęszczających do tejże szkoły.
Kampania społeczna „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach.
KP PSP
W dniu 4 lutego 2019 roku, w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe skierowane do uczniów uczęszczających do tejże szkoły.
Kampania społeczna „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Przygodzicach.
KP PSP
W dniu 31 stycznia 2019 roku, w siedzibie Szkoły Podstawowej w Przygodzicach, odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe skierowane do uczniów uczęszczających do tejże szkoły.
Narada szkoleniowa obsady SKKP
KP PSP
W dniu 30 stycznia 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się narada szkoleniowa obsady SKKP w Ostrowie Wlkp. Uczestniczyli w niej: bryg. Jacek Wiśniewski - Komendant Powiatowy oraz mł. bryg. Roman Matecki - z-ca Komendanta Powiatowego.
Ślubowanie strażaków
KP PSP
W czwartek 31 stycznia 2019 roku punktualnie o godzinie 9.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim miało miejsce uroczyste ślubowanie trzech nowoprzyjętych stażystów.
Narada roczna
KP PSP
W środę 30 stycznia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim z udziałem zaproszonych gości oraz załogi odbyła się doroczna narada podsumowująca działalność ostrowskiej komendy za rok 2018.
Kampania społeczna „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Zamościu.
KP PSP
W dniu 29 stycznia 2019 roku, w siedzibie Szkoły Podstawowej w Zamościu (gm. Sieroszewice), odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe skierowane do uczniów uczęszczających do tejże szkoły.
Kampania społeczna „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Odolanowie.
KP PSP
W dniu 28 stycznia 2019 roku, w siedzibie Szkoły Podstawowej w Odolanowie, odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe skierowane do rodziców uczniów uczęszczających do tejże szkoły.
Doskonalenie zawodowe w grudniu.
Doskonalenie zawodowe
W tym miesiącu strażacy z naszej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej szkolili się z obsługi sprzętu ratowniczego wysokościowego. Przećwiczono wyciąganie osoby poszkodowanej z kanałów i zagłębień terenu przy użyciu technik linowych. Doskonalono się także w gaszeniu pożarów wewnętrznych ukrytych.
Kampania społeczna „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Raszkowie.
KP PSP
W dniu 10 stycznia 2019 roku, w siedzibie Szkoły Podstawowej w Raszkowie, odbyło się spotkanie informacyjno – edukacyjne skierowane do uczniów uczęszczających do tejże szkoły.
Kampania społeczna „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Raszkowie.
KP PSP
W dniu 9 stycznia 2019 roku, w siedzibie Szkoły Podstawowej w Raszkowie, odbyło się spotkanie informacyjno – edukacyjne skierowane do rodziców uczniów uczęszczających do tejże szkoły.
Ćwiczenia Kompanijne
KP PSP
W dniu 10 listopada w samo południe na terenie jednego z zakładów w Odolanowie przeprowadzone zostały ćwiczenia dla jednostek z terenu gminy i miasta Odolanów , gminy i miasta Raszków oraz JRG Kalisz i Ostrów Wlkp.
BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,695 unikalnych wizyt