Marca 25 2023 02:06:34
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
KP PSP

        W piątek 8 kwietnia 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Sośniach odbył się finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, których organizatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie Wielkopolskim oraz gmina Sośnie.

        W eliminacjach uczestniczyli uczniowie w trzech grupach wiekowych ( I – szkoły podstawowe, II – gimnazja, III – szkoły ponadgimnazjalne) z terenu powiatu ostrowskiego. Turniej przeprowadzono zgodnie z regulaminem OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do eliminacji pisemnych przystąpiło : 8 uczniów ze szkół podstawowych, 8 z gimnazjów oraz 9 ze szkół ponadgimnazjalnych. W I etapie eliminacji uczestnicy turnieju rozwiązywali testy pisemne. Po rozwiązaniu przez uczestników testów pisemnych i wyłonieniu najlepszych trzech osób z każdej grupy przystąpiono do II etapu eliminacji (eliminacje ustne).

        W finale każdy z uczestników odpowiadał na 3 pytania z zakresu organizacji ochrony przeciwpożarowej, prewencji oraz sprzętu pożarniczego.

        Fundatorem nagród dla uczestników turnieju było Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.

        Klasyfikacja końcowa w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa I:
I miejsce – Wojciech Gózdź, gmina Odolanów,
II miejsce – Piotr Kaźmierczak, gmina Sieroszewice,
III miejsce – Bartosz Jasiński, Miasto Ostrów Wielkopolski.
 

Grupa II:
I miejsce – Marta Matyśkiewicz, gmina Nowe Skalmierzyce, 
II miejsce – Filip Żyto, gmina Sośnie,
III miejsce – Ola Kasałka, gmina Raszków.
 

Grupa III:
I miejsce –Weronika Kalak,  Miasto Ostrów Wielkopolski,
II miejsce – Mateusz Janiak,  gmina Raszków,
III miejsce – Wojciech Zieleziński, gmina Sośnie.

        Wszyscy biorący udział w turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast uczestnicy finału, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach otrzymali atrakcyjne nagrody. Logistycznie turniej został zorganizowany i przygotowany przez strażaków pionu operacyjnego i prewencyjnego KP PSP Ostrów Wlkp. pod nadzorem p.o. Komendanta Powiatowego st. bryg. Sławomira Portasiaka, a także przy wydatnej pomocy Prezesa Powiatowego: Druha Przemysława Kaźmierczaka.

        Komisję egzaminacyjną pod przewodnictwem bryg. Krzysztofa Biernackiego stanowili przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim: mł. bryg Piotr Sobczak, mł. bryg. Roman Matecki, kpt. Jacek Kowalczyk oraz sekc. Dorota Reterska.

        Zwycięzcy z poszczególnych grup reprezentować będą powiat ostrowski podczas finału wojewódzkiego.

Tekst: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki i mł. bryg Piotr Sobczak


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,402 unikalnych wizyt