Marca 25 2023 01:52:15
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Prewencja społeczna dla seniorów
KP PSP

        W ramach realizacji programu profilaktycznego „Zgaś ryzyko” w środę 9 marca 2016 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Kontrolno-Rozpoznawczych i Kadr Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim: bryg. Krzysztof Biernacki i mł. bryg. Piotr Sobczak przeprowadzili prelekcję dla członków Sekcji Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim, w trakcie której omówili zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową.

        Pierwszym tematem, który został szczegółowo omówiony było „Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniu”. Strażacy przedstawili najczęstsze przyczyny powstawania pożarów oraz zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych w sezonie zimowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z okresowym przeglądem przewodów kominowych i obowiązkiem usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych. Drugi temat, który został omówiony przez strażaków, w ramach akcji „Nie dla czadu”, dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegenci przedstawili m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówiono również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Prelekcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy (na spotkaniu było ok. 150 osób), dlatego strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom już planują kolejne tego typu spotkania.

Tekst: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Sobczak


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,384 unikalnych wizyt