Marca 26 2023 13:49:49
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Prewencja społeczna
KP PSP

    W środę 8 kwietnia 2015 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Kontrolno-Rozpoznawczych i Kadr Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim: bryg. Krzysztof Biernacki i mł. bryg. Piotr Sobczak przeprowadzili czwartą już w tym roku prelekcję skierowaną dla seniorów (pierwsza prelekcja dla Klubu Seniora „Złoty Wiek” miała miejsce 28 stycznia 2015 roku, druga dla członków Ostrowskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku odbyła się 10 marca 2015 roku, natomiast trzecia zorganizowana w formie debaty społecznej, w sali sesyjnej Urzędu Miasta miała miejsce 18 marca 2015 roku), w trakcie której omówili zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową. Pierwszym tematem, który został szczegółowo omówiony było „Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniu”. Strażacy omówili najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Drugi temat, który został omówiony przez strażaków, w ramach akcji „Nie dla czadu”, dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegenci przedstawili m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówiono również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Prelekcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, dlatego strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom już planują kolejne tego typu spotkanie, podczas którego seniorów odwiedzi strażak, który przeprowadzi szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego.

Tekst: bryg. Krzysztof Biernacki

zdjęcia: mł. bryg. Piotr Sobczak.


 


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,656 unikalnych wizyt