Marca 25 2023 01:21:53
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Narada roczna połączona ze zdaniem obowiązków Komendanta Powiatowego PSP
KP PSP

        W poniedziałek 29 lutego 2016 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim z udziałem zaproszonych gości oraz załogi odbyła się doroczna narada podsumowująca działalność ostrowskiej komendy za rok 2015.        O godzinie 12.00 zastępca dowódcy JRG – kpt. Krzysztof Drabik złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia narady Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. brygadierowi Lechowi Janiakowi. Ponadto naradę zaszczycili swoją obecnością: Wicestarosta Ostrowski – Roman Pacholczyk, Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski – Piotr Kuroszczyk, reprezentujący Panią Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Andrzej Baraniak - Sekretarz Miasta oraz naczelnicy i kierownicy ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp., a także Prezes i Wiceprezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Podczas narady p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim st. bryg. Sławomir Portasiak przedstawił i omówił najważniejsze zadania realizowane przez ostrowską komendę oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych w ubiegłym roku, a także najważniejsze przedsięwzięcia na rok 2016. Jednostki straży pożarnych w roku 2015 na terenie powiatu ostrowskiego interweniowały przy 1672 zdarzeniach (538 pożarów, 1085 miejscowych zagrożeń oraz 49 fałszywych alarmów). W porównaniu do roku 2014 zanotowano wzrost o 204 zdarzenia.

     Najważniejsze zadania na rok 2016 to współpraca z samorządami oraz zarządami ZOSP na rzecz podnoszenia potencjału operacyjno-technicznego OSP, zwłaszcza 12 jednostek w KSRG oraz 3 OSP wnioskowanych do włączenia w struktury KSRG (Granowiec, Ligota, Daniszyn). St. bryg. Sławomir Portasiak podziękował Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz lokalnym władzom samorządowym za przekazane wsparcie i doposażenie sprzętowe w roku 2015, licząc jednocześnie, że w roku bieżącym również uda się znaleźć środki na poprawę wyposażenia sprzętowego.

     Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pogratulował wyników w działalności ostrowskiej komendy. St. bryg. Lech Janiak omówił ponadto najistotniejsze zagadnienia realizowane na szczeblu wojewódzkim w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także zapoznał uczestników narady z najważniejszymi planami i przedsięwzięciami stojącymi przed wielkopolskimi strażakami w roku 2016. Podziękował również lokalnym samorządom za wspieranie PSP w zakresie doposażenia sprzętowego i inwestycji budowlanych prowadzonych w Państwowej Straży Pożarnej. Wicestarosta Ostrowski – Roman Pacholczyk wysoko ocenił działalność strażaków ostrowskiej Komendy, dziękując za trud i profesjonalne zaangażowanie w akcje ratownicze oraz działania i przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarze powiatu ostrowskiego i miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

     Następnym punktem narady rocznej było zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskimi. Obowiązki Komendanta Powiatowego po 36 latach zaangażowanej i oddanej służby w ostrowskim zawodowym pożarnictwie zdał: st. bryg. Andrzej Morta, a przyjął: st. bryg. Sławomir Portasiak - dotychczasowy zastępca komendanta powiatowego PSP.

Tekst i zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,335 unikalnych wizyt