Czerwca 10 2023 22:36:21
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Doskonalenie styczeń 2016
Doskonalenie zawodowe

     W styczniu 2016 roku tematem przewodnim ostrowskich strażaków PSP w ramach doskonalenia było ratownictwo wodno-lodowe. Zajęcia praktyczne zostały poprzedzone wykładami teoretycznymi, następnie przystąpiono do ćwiczeń praktycznych na akwenie wodnym zbiornika "Piaski Szczygliczka".


    Przećwiczono sposoby poruszania się po lodzie przy wykorzystaniu deski lodowej oraz ewakuację osoby poszkodowanej znajdującej się w wodzie, jak również metody samoratowania. Do tego celu wykorzystano sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostrowie Wlkp. W ramach ćwiczeń omówiono zagadnienia związane z hipotermią: czyli ocenę poszkodowanego oraz metody postępowania z osobą wychłodzoną.

    Na zakończenie ćwiczeń niektórzy ostrowscy strażacy podjęli skutecznie wyzwanie kąpieli morsów.

    Również w styczniu 2016 przeprowadzono zajęcia ze zmianami służbowymi JRG związane z ratownictwem chemiczno-ekologicznym. Doskonalono sposoby i metody poboru próbek substancji niebezpiecznych.

Tekst: kpt. Krzysztof Drabik
Zdjęcia: JRG PSP Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,693 unikalnych wizyt