Czerwca 10 2023 21:53:43
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Doskonalenie grudzień 2015
Doskonalenie zawodowe

     W grudniu 2015 roku podczas doskonalenia zawodowego, ostrowscy strażacy zrealizowali następujące tematy szkoleniowe:


    - Pożary wewnętrzne: podczas zajęć doskonalono praktyczne zastosowanie wentylacji nadciśnieniowej, sposoby prowadzenia lini wężowych i jej zabezpieczenia na wypadek niskich temperatur, doskonalono techniki lokalizacji źródła pożaru przy pomocy kamer termowizyjnych. Przeprowadzono również warsztaty doskonalące dla strażaków OSP powiatu ostrowskiego dotyczące pożarów wewnętrznych z wykorzystaniem do celów dydaktycznych makiety „domku ogniowego”. Omówiono procesy zaistnienia pożaru, rozgorzenia, przećwiczono praktycznie sposoby wejścia do pomieszczeń objętych pożarem. W ramach współpracy z firmą zajmującą się dystrybucją gazu omówiono zagrożenia związane z butlami gazowymi narażonymi na oddziaływanie cieplne.

    - Poważne awarie przemysłowe: w ramach współpracy z zakładem dużego ryzyka PGNiG S.A. w Odolanowie przeprowadzono rozpoznanie operacyjne zakładu jak również praktycznie przećwiczono sposoby gaszenia pożaru instalacji gazowej na symulatorze rozszczelnień.


Tekst: kpt. Krzysztof Drabik
Zdjęcia: JRG PSP Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,667 unikalnych wizyt