Września 25 2021 09:09:48
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

3 stycznia 2016 roku otwarta strażnica
KP PSP

      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w niedzielę 3 stycznia 2016 roku w siedzibie Komendy przy ul. Stefana Batorego 21, prowadzona będzie kolejna akcja edukacyjna „Otwarte Strażnice”.


Celem akcji jest:

  • Bezpieczeństwo pożarowe
  • Bezpieczeństwo związane z tlenkiem węgla – akcja prewencyjna „NIE DLA CZADU”
  • Bezpieczeństwo związane z okresem zimowym – akcja prewencyjna „ZGAŚ RYZYKO”.

W siedzibie tut. Komendy zostaną zorganizowane następujące stanowiska:

1.   Stanowisko prewencyjne: pogadanki na temat bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym (przyczyny pożarów w mieszkaniach, bezpieczna eksploatacja urządzeń grzewczych i elektrycznych, zasady postępowania na wypadek pożaru, przeglądy i czasookresy usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych i wentylacyjnych, detektory tlenku węgla: rodzaje czujników, zasady rozmieszczenia w budynku, sposoby montażu). Rozdawane będą przygotowane ulotki na temat bezpieczeństwa pożarowego podczas sezonu grzewczego oraz „tlenku węgla”.

2.   Stanowisko do pokazów i nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej,

3.   Stanowisko „gaszenia pożaru” : zorganizowane z myślą o najmłodszych – dzieci będą miały możliwość „gaszenia” makiety domu za pomocą hydronetek wodnych,

4.   Stanowisko pokazowe sprzętu KP PSP (samochody gaśnicze, ratownictwa chemicznego, drogowego, technicznego oraz sprzęt będący na ich wyposażeniu np. kamera termowizyjna),

5.  Stanowisko podręcznego sprzętu gaśniczego (grupy pożarów, rodzaje gaśnic, sposób użycia),

6.  Stanowisko, na którym zostaną przedstawione zasady postępowania i ewakuacji na wypadek pożaru (symulacja warunków zadymienia w pomieszczeniach - przy wykorzystaniu sprzętu zadymiającego).

      Każdy kto zdecyduje się odwiedzić ostrowskich strażaków, będzie miał ponadto możliwość zwiedzenia strażnicy, zrobienia sobie pamiątkowej fotki, porozmawiania ze strażakami na temat specyfiki ich służby. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

      Strażacy zorganizują 2 prelekcje dla odwiedzających strażnicę: o godz.10:00 oraz o 12:00.

      Strażnica dla zainteresowanych udostępniona będzie w godzinach od 10.00 do 14.00

      Serdecznie zapraszamy.

 Tekst: bryg. Krzysztof Biernacki


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

718,393 unikalnych wizyt