Marca 26 2023 12:40:56
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Prewencja społeczna „Zgaś ryzyko”
KP PSP

        Dnia 9 grudnia 2015 roku, wychodząc naprzeciw inicjatywie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Ostrowie Wielkopolskim, oficerowie prewencji Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim: bryg. Krzysztof Biernacki i mł. bryg. Piotr Sobczak przeprowadzili - szóstą już w tym roku - prelekcję skierowaną dla seniorów.

        Omówiono następujące tematy: „Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniu”, czyli przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Drugi temat w ramach akcji „Nie dla czadu”, dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegenci przedstawili m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówiono również sposoby postępowania na wypadek zatrucia.

        Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, dlatego strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom planują kolejne tego typu spotkania.

Tekst: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Sobczak


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,543 unikalnych wizyt