Marca 26 2023 13:42:34
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Otwarte strażnice
KP PSP

        Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, po raz kolejny, przeprowadziła w dniu 8 listopada 2015 roku (niedziela) w siedzibie tut. Komendy akcję edukacyjną „OTWARTE STRAŻNICE”.


Celem akcji było:

  • Bezpieczeństwo pożarowe
  • Bezpieczeństwo związane z tlenkiem węgla – akcja prewencyjna „NIE DLA CZADU”
  • Bezpieczeństwo związane z okresem zimowym – akcja prewencyjna „ZGAŚ RYZYKO”.

     Ostrowska strażnica, dla wszystkich zainteresowanych udostępniona była w godzinach od 9.30 do 17.30, a ze względów organizacyjnych główne prelekcje wyznaczono na godziny: 9.30, 12.00 oraz 15.00.

     Ostrowscy strażacy przygotowali, w siedzibie Komendy przy ul. Batorego, następujące stanowiska:

  1. Stanowisko prewencyjne: pogadanki na temat bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym (przyczyny pożarów w mieszkaniach, bezpieczna eksploatacja urządzeń grzewczych i elektrycznych, zasady postępowania na wypadek pożaru, przeglądy i czasookresy usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych i wentylacyjnych, detektory tlenku węgla: rodzaje czujników, zasady rozmieszczenia w budynku, sposoby montażu). Rozdawane były ulotki na temat bezpieczeństwa pożarowego podczas sezonu grzewczego oraz „tlenku węgla”, a także broszury „Bezpieczne ogrzewanie mieszkań”.
  2. Stanowisko do pokazów i nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej.
  3. Stanowisko „gaszenia pożaru” : zorganizowane z myślą o najmłodszych – dzieci miały możliwość „gaszenia” makiety domu za pomocą hydronetek wodnych.
  4. Stanowisko pokazowe sprzętu KP PSP (samochody gaśnicze, ratownictwa chemicznego, drogowego, technicznego oraz sprzęt będący na ich wyposażeniu np. kamera termowizyjna.
  5. Stanowisko podręcznego sprzętu gaśniczego (grupy pożarów, rodzaje gaśnic, sposób użycia).
  6. Stanowisko – pomieszczenie do symulacji strefy zadymienia – z wykorzystaniem zadymiarki.

 

     W sumie ostrowską strażnicę w drugą niedzielę listopada odwiedziło ponad 300 osób.


Tekst: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: JRG PSP Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,649 unikalnych wizyt