Marca 26 2023 12:28:17
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

IX Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego
KP PSP

        W niedzielę 4 października 2015 roku na terenie Parku Natury w Odolanowie odbyły się - zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Urząd Gmniny i Miasta Odolanów - IX Powiatowe Manewry Ratownictwa Medycznego. W manewrach uczestniczyli członkowie 17 jednostek OSP z terenu powiatu ostrowskiego oraz gościnnie OSP Ostrzeszów, którzy mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności, tak bardzo niejednokrotnie przydatnych praktycznie, podczas niesienia pomocy osobom poszkodowanym we wszelkiego rodzaju zdarzeniach: wypadkach komunikacyjnych, katastrofach, pożarach itp. Impreza miała charakter otwarty.

        Dla wszystkich, którzy w ten piękny słoneczny dzień przybyli na teren Parku Natury zostały przygotowane stanowiska edukacyjne, na których – pod okiem wykwalifikowanych ratowników medycznych – można było samodzielnie spróbować swoich sił w udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym oraz poznać zasady bezpiecznego zachowania się podczas wypadków komunikacyjnych i udzielania pomocy ich uczestnikom. W trakcie manewrów można było obserwować strażaków, jak udzielają pierwszej pomocy podczas pozorowanych zdarzeń, a ponadto odbyły się pokazy strażackie: ratownictwa drogowego, akcji ratowniczo-gaśniczej, ratownictwa wodnego oraz gaszenia pożaru z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Na specjalnie przygotowanym stanowisku dzieci mogły gasić pożar makiety domku za pomocą hydronetek wodnych. Strażacy, w ramach akcji „Zgaś Ryzyko” przygotowali również dla wszystkich przybyłych stanowisko do pokazów i nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej, stanowisko gaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego oraz stanowisko na którym przedstawiono zasady postępowania i ewakuacji na wypadek pożaru (symulacja warunków zadymienia w pomieszczeniach przy wykorzystaniu namiotu pneumatycznego i sprzętu zadymiającego). Olbrzymim zainteresowaniem cieszył się również konkurs wiedzy pożarniczej, w którym wzięło udział kilkaset osób – rozwiązując test dotyczący zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową można było wziąć udział w losowaniu wielu atrakcyjnych nagród. W organizację manewrów czynnie włączyły się zakłady pracy z terenu gminy Odolanów: WOSEBA, TARTAK i WIĄZARY BURKIETOWICZ, M-MOT, DOMBUD, DINOPOL i DEFTRANS. Bardzo serdecznie dziękujemy Urzędowi Gminy i Miasta Odolanów na czele z Burmistrzem Marian Janickim, Zakładowi Komunalnemu w Odolanowie, Odolanowskiemu Domu Kultury, pozorantom z Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie, Ratownikom medycznym oraz wszystkim zakładom pracy i osobom indywidualnym za duże zaangażowanie w organizację tego pożytecznego przedsięwzięcia.

Tekst: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: mł. kpt. Mateusz Byzia


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,523 unikalnych wizyt