Czerwca 10 2023 23:20:38
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Doskonalenie wrzesień 2015
Doskonalenie zawodowe

        W miesiącu wrześniu strażacy z JRG Ostrów Wielkopolski brali udział w ćwiczeniach na terenie zakładu dużego ryzyka PPG DECO Lewkowiec. W ramach ćwiczeń przeprowadzono sprawdzenie zasad prowadzenia korespondencji radiowej, podziału na odcinki bojowe oraz sposobów prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej w warunkach pożaru substancji niebezpiecznej z równoczesnym jej wyciekiem.

 

Zadania jakie zostały wykonane to:

- gaszenie łatwopalnej substancji niebezpiecznej,

- osłona przy pomocy kurtyn wodnych instalacji przemysłowych,

- sposoby i metody uszczelnienia wycieku w/w substancji,

- zabezpieczenie przed dostępem rozlewiska skażonych wód popożarowych do sieci kanalizacyjnej,

- sprawdzenie przeprowadzenia ewakuacji przez służby ochrony zakładu.


        W ćwiczeniach wraz z JRG Ostrów Wlkp. brały udział zastępy OSP KSRG z Raszkowa oraz Sobótki.

Tekst: mł. kpt. Krzysztof Drabik
Zdjęcia: JRG Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,710 unikalnych wizyt