Czerwca 10 2023 21:56:36
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Doskonalenie zawodowe sierpień 2015
Doskonalenie zawodowe

        W miesiącu sierpniu 2015 roku w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z JRG Ostrów Wielkopolski zrealizowali następujące tematy:

        · Przeprowadzono teoretyczne i praktyczne zajęcia udzielania pierwszej pomocy przed medycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość wystąpienia wypadku masowego. Przećwiczono procedury podczas TRIAGU w wypadku masowym, gdzie w roli statystów wystąpili uczniowie klas pierwszych z III Liceum Ogólnokształcącego. Podczas tych zajęć zorganizowano również pokazy dla uczniów między innymi zaprezentowano sposoby gaszenia substancji ropopochodnych – stanowisko przy którym czynny udział brali uczniowi. Zaprezentowano sprzęt hydrauliczny wraz z praktycznym zastosowaniem oraz przedstawiono w formie teoretycznej i praktycznej zasady postępowania podczas pożarów wewnętrznych i ewakuacji na wypadek pożaru. W tym celu został użyty namiot pneumatyczny który został zadymiony a uczniowie mieli możliwość sprawdzenia działania kamery termowizyjnej podczas dużego zadymienia i praktycznie zerowej widoczności.

Tekst: mł. kpt. Krzysztof Drabik
Zdjęcia: JRG Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,669 unikalnych wizyt