Marca 26 2023 12:53:56
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
KP PSP

    W piątek 20 marca 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Batorego 21 w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, których organizatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie Wielkopolskim oraz OSP miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W eliminacjach uczestniczyli uczniowie w trzech grupach wiekowych ( I – szkoły podstawowe, II – gimnazja, III – szkoły ponadgimnazjalne) z terenu powiatu ostrowskiego. Turniej przeprowadzono zgodnie z regulaminem OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do eliminacji pisemnych przystąpiło : 7 uczniów ze szkół podstawowych, 7 z gimnazjów oraz 4 ze szkół ponadgimnazjalnych. W I etapie eliminacji uczestnicy turnieju rozwiązywali testy pisemne. Po rozwiązaniu przez uczestników testów pisemnych i wyłonieniu najlepszych trzech osób z każdej grupy przystąpiono do II etapu eliminacji (eliminacje ustne).

W finale każdy z uczestników odpowiadał na 4 pytania z zakresu organizacji ochrony przeciwpożarowej, prewencji, sprzętu pożarniczego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Klasyfikacja końcowa w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa I:
I miejsce – Marta Matyśkiewicz, gmina Nowe Skalmierzyce,
II miejsce – Piotr Kaźmierczak, gmina Sieroszewice,
III miejsce – Jan Lisik, gmina Ostrów Wielkopolski.

Grupa II:
I miejsce – Weronika Kalak, gmina Ostrów Wielkopolski,
II miejsce – Wojciech Pacyna, gmina Odolanów,
III miejsce – Mariusz Paprocki, gmina Przygodzice.

Grupa III:
I miejsce – Marcin Goździk, gmina Sieroszewice,
II miejsce – Jakub Szyperski, gmina Ostrów Wielkopolski,
III miejsce – Wojciech Zieleziński, gmina Sośnie.

    Uczestnicy finału powiatowego, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach otrzymali atrakcyjne nagrody, natomiast pozostali finaliści obdarowani zostali upominkami, które zostały sfinansowane ze środków powiatu ostrowskiego. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Logistycznie turniej został zorganizowany i przygotowany przez strażaków pionu operacyjnego, prewencyjnego i JRG ostrowskiej Komendy przy wydatnej pomocy Prezesa Powiatowego: Druha Przemysława Kaźmierczaka oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim: Druha Piotra Oszaka - OSP Ostrów Wielkopolski.

Komisję egzaminacyjną pod przewodnictwem bryg. Krzysztofa Biernackiego stanowili przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim: mł. bryg Piotr Sobczak, st. kpt. Roman Matecki.

Zwycięzcy z poszczególnych grup reprezentować będą powiat ostrowski podczas finału wojewódzkiego, który zaplanowany został na dzień 18 kwietnia 2015 roku w Gołuchowie, powiat Pleszew.

Tekst: bryg. Krzysztof Biernacki

Zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki i mł. bryg Piotr Sobczak


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,563 unikalnych wizyt