Marca 26 2023 13:32:38
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Narada Roczna
KP PSP

    W czwartek 27 lutego 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim z udziałem zaproszonych gości oraz załogi odbyła się doroczna narada podsumowująca działalność ostrowskiej komendy za rok 2019. Punktualnie o godzinie 10.00 mł. kpt. Tomasz Chmielecki złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia narady z-cy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Robertowi Natunewiczowi. Ponadto naradę zaszczycili swoją obecnością: przewodniczący Rady Powiatu – Piotr Walkowski, reprezentujący Panią prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Andrzej Baraniak - sekretarz Miasta, burmistrz Gminy i Miasta Raszków – Jacek Bartczak, z-ca burmistrza Gminy i Miasta Odolanów – Jan Prokop, sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Michał Ciupka, wójt Gminy Ostrów Wielkopolski – Piotr Kuroszczyk, wójt Gminy Przygodzice – Krzysztof Rasiak, wójt Gminy Sieroszewice – Anatol Piaskowski, z-ca wójta Gminy Sośnie – Dariusz Berek, nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin – Adam Całka, przedstawiciel Nadleśnictwa Taczanów – Łukasz Klonowski, prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim – dh Przemysław Kaźmierczak oraz dziennikarze lokalnych środków masowego przekazu. Podczas narady komendant powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim

bryg. Jacek Wiśniewski przedstawił i omówił najważniejsze zadania realizowane przez ostrowską komendę oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych w ubiegłym roku, a także najważniejsze przedsięwzięcia na rok 2020. Jednostki straży pożarnych w roku 2019 na terenie powiatu ostrowskiego interweniowały przy 2017 zdarzeniach (504 pożary, 1439 miejscowe zagrożenia oraz 74 fałszywe alarmy). W porównaniu do roku 2018 zanotowano spadek o 246 zdarzeń. Komendant Jacek Wiśniewski podziękował Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz lokalnym władzom samorządowym za przekazane wsparcie i doposażenie sprzętowe w roku 2019, licząc jednocześnie, że w roku bieżącym również uda się znaleźć środki na poprawę wyposażenia sprzętowego. Z-ca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Robert Natunewicz pogratulował wyników w działalności ostrowskiej komendy. Omówił ponadto najistotniejsze zagadnienia realizowane na szczeblu wojewódzkim w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także zapoznał uczestników narady z najważniejszymi planami i przedsięwzięciami stojącymi przed wielkopolskimi strażakami w roku 2020. Podziękował również lokalnym samorządom za wspieranie PSP w zakresie doposażenia sprzętowego i inwestycji budowlanych prowadzonych w Państwowej Straży Pożarnej. Przewodniczący Rady Powiatu – Piotr Walkowski wysoko ocenił działalność strażaków ostrowskiej Komendy, dziękując za trud i profesjonalne zaangażowanie w akcje ratownicze oraz działania i przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarze powiatu ostrowskiego i miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin Adam Całka podkreślił bardzo dobrą współpracę ze strażakami KP PSP Ostrów Wielkopolski oraz druhami z terenu powiatu ostrowskiego.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,637 unikalnych wizyt