Marca 26 2023 13:32:03
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

„Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”, Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolników w Antoninie
KP PSP

    W czwartek 20 lutego 2020 roku, w siedzibie Nadleśnictwa Antonin, odbyło się kolejne spotkanie informacyjno - szkoleniowe skierowane do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Akcja, która jest następstwem Porozumienia między Wielkopolskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zorganizowana została pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka.

Głównym celem cyklu spotkań dla rolników organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego jest rozpropagowanie wiedzy o nowoczesnym rolnictwie. Podczas szkolenia poruszona została również problematyka bezpieczeństwa pożarowego na obszarach wiejskich. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowali: bryg. Jacek Wiśniewski – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz strażacy pionu kontrolno-rozpoznawczego: mł. kpt. Tomasz Chmielecki i asp. Szymon Kloński. Strażacy przeprowadzili prelekcję, w trakcie której omówili zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową w rolnictwie. Prelegenci omówili między innymi: najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Kolejny temat prelekcji dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegenci przedstawili m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy – na spotkanie przybyło około 60 osób, dlatego ostrowscy strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom już planują kolejne tego typu spotkania.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Chmielecki, asp. Szymon Kloński

/IMG_7355.jpg">


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,635 unikalnych wizyt