Marca 26 2023 13:30:22
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Ślubowanie strażaka
KP PSP

    W czwartek 30 stycznia 2020 roku, punktualnie o godzinie 9.00, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim miało miejsce uroczyste ślubowanie nowoprzyjętej stażystki. W szeregi zawodowych strażaków miała zaszczyt wstąpić strażak Natalia Płomińska. Ślubowanie, zgodnie z przyjętym ceremoniałem, przyjął z-ca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim mł. bryg. Roman Matecki.

Przy ślubowaniu obecni byli świadkowie: dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostrowie Wielkopolskim kpt. Krzysztof Drabik, z-ca d-cy JRG st. kpt. Zbigniew Foltyniewicz, a także: asp. Tomasz Walczak, mł. ogn. Dorota Reterska (Wydział Operacyjno-Szkoleniowy), bryg. Krzysztof Biernacki, asp. Szymon Kloński, st. sekc. Szymon Jagodziński (Wydział ds. Kontrolno-Rozpoznawczych i Kadr), bryg. Marek Górecki, str. Sandra Witczak, str. Martyna Jędrzejak (Sekcja Finansów), st. kpt. Grzegorz Aleksandrzak, ogn. Michał Plewa (Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny), zaproszeni goście oraz dowódca i strażacy ze zmiany służbowej JRG. Po ślubowaniu nastąpiło podpisanie oraz wręczenie aktu ślubowania, podczas którego nowa adeptka mogła usłyszeć słowa "Witam w szeregach Państwowej Straży Pożarnej". Strażak Natalia Płomińska docelowo ma pełnić służbę w Wydziale ds. Kontrolno-Rozpoznawczych i Kadr ostrowskiej komendy.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,630 unikalnych wizyt