Marca 25 2023 01:39:06
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kampania społeczna „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla dzieci i seniorów w Masanowie
KP PSP

    W czwartek 23 stycznia 2020 roku, w budynku sali wiejskiej w miejscowości Masanów, gm. Sieroszewice, odbyło się spotkanie informacyjno – edukacyjne skierowane do dzieci i seniorów. Spotkanie zorganizowano z okazji „Dnia Babci” i „Dnia Dziadka”. Podczas spotkania, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim: mł. kpt. Tomasz Chmielecki, asp. Tomasz Walczak i strażak Natalia Płomińska przedstawili główne cele ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej pod hasłem „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

Następnie przeprowadzili prelekcję, w trakcie której omówili zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową dotyczącą bezpieczeństwa sezonu jesienno-zimowego. W dalszej części swojego wystąpienia strażacy przedstawili najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych podczas sezonu grzewczego oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Kolejny temat prelekcji dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegenci przedstawili m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Spotkanie było też świetną okazją do przedstawienia dla szerszej grupy odbiorców mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych, który od niedawna znajduję się wyposażeniu komendy Prelekcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, dlatego ostrowscy strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom już planują kolejne tego typu spotkania.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: str. Natalia Płomińska


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,366 unikalnych wizyt