Marca 26 2023 13:17:52
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

spotkanie informacyjno - edukacyjne dla seniorów
KP PSP

    W dniu 12 stycznia 2020 roku w sali wiejskiej w Wysocku Małym gm. Przygodzice odbyło się spotkanie informacyjno - edukacyjne skierowane dla seniorów. Podczas spotkania dwóch funkcjonariuszy tut. komendy: sekc. Mariusz Stempniewicz oraz st. str. Arkadiusz Mruk, omówili zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową w budynkach mieszkalnych z uwzględnieniem jesienno-zimowego sezonu grzewczego. W dalszej części swojego wystąpienia strażacy przedstawili najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych podczas sezonu grzewczego. Spotkanie było świetną okazją do przedstawienia dla szerszej grupy odbiorców mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych, który od niedawna znajduję się wyposażeniu komendy.

    Kolejny temat spotkania dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Funkcjonariusze przedstawili m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Zarówno symulator jak i cała prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony seniorów – na spotkanie przybyło około 60 osób, dlatego ostrowscy strażacy już planują kolejne tego typu spotkania.

Opracowanie: sekc. Mariusz Stempniewicz
Zdjęcia: st. str. Arkadiusz Mruk, sekc. Mariusz Stempniewicz


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,603 unikalnych wizyt