Czerwca 10 2023 05:17:00
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Doskonalenie zawodowe w listopadzie
Doskonalenie zawodowe

    W listopadzie ostrowscy strażacy brali udział w ćwiczeniach zgrywających dla: Więziennictwa, Straży Pożarnej oraz Policji. Ćwiczenia odbyły się na terenie Aresztu Śledczego w Ostrowie, a dwa epizody w którym braliśmy udział przewidywały ugaszenie pożaru w sortowni oraz zebranie niezidentyfikowanej substancji z uszkodzonej przesyłki wraz z przeprowadzeniem dekontaminacji.


    Kontynuowaliśmy także ćwiczenia z zakresu ratownictwa wysokościowego w stopniu podstawowym.


    W ramach zapoznania z obiektem w tym miesiącu szkoliliśmy się na obiekcie suszarni kukurydzy w Topoli Wielkiej.

Opracowanie: st. kpt. Zbigniew Foltyniewicz
Zdjęcia: KP PSP Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,578 unikalnych wizyt