Marca 26 2023 13:12:53
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kampania społeczna „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZE?ŃSTWA”. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolników
KP PSP

    We wtorek 26 listopada 2019 roku, w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe. Organizatorem spotkania była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas spotkania, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim mł. kpt. Tomasz Chmielecki i asp. Szymon Kloński przedstawili główne cele ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej pod hasłem „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

Następnie przeprowadzili prelekcję, w trakcie której omówili zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową dotyczącą bezpieczeństwa sezonu jesienno-zimowego. W dalszej części swojego wystąpienia strażacy przedstawili najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych podczas sezonu grzewczego oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Kolejny temat prelekcji dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegenci przedstawili m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Prelekcja spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, dlatego ostrowscy strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom już planują kolejne tego typu spotkania.

Opracowanie: asp. Szymon Kloński
Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Chmielecki


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,594 unikalnych wizyt