Marca 26 2023 12:59:24
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Przygotowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do sezonu zimowego 2019/2020
KP PSP

    W czwartek 22 listopada 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się kolejne posiedzenie PZZK z udziałem przedstawicieli PKP INTERCITY, Zakładu Linii Kolejowych, ENERGA OPERATOR SA., PSP, Policji, MZZK Ostrów Wlkp.

Celem posiedzenia było omówienie stopnia przygotowania do organizacji pomocy dla ludności, szczególnie w zakresie:

1. Zabezpieczenie przewozów pasażerskich na terenie powiatu ostrowskiego:

  • zasady współpracy z KDR podczas działań ratowniczych na szlakach kolejowych w tym podczas przeprowadzania ewakuacji w sytuacjach tego wymagajacych,
  • zasady zapewnienia taboru zastępczego,
  • zasady korzystania z pomieszczeń dworcowych,
  • zasady organizacji zapewnienia w ciepłe napoje.

2. Zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej:

  • zasady wsparcia Energetyki przez podmioty zewnętrzne w przypadku wystąpienia takiej potrzeby,
  • zasady współpracy Energetyki z Nadleśnictwami podczas zdarzeń na terenach leśnych,
  • zasady zwiększania podwyższania stanów po otrzymaniu alertów pogodowych,
  • zasady uruchamiania dodatkowych numerów telefonicznych,
  • zasady przekazywania komunikatów o braku zasilania w energię elektryczną do mieszkańców.

Spotkaniu przewodniczyli z-ca komendanta powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim mł. bryg. Roman Matecki oraz Pan Jerzy Garczarek kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obronności starostwa powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jacek Kowalczyk, kpt. Marcin Rosik


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,572 unikalnych wizyt