Marca 26 2023 12:55:11
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Warsztaty w nieczynnej kopalni piasku
KP PSP

    W dniu 12 października 2019 r. na terenie nieczynnej kopalni piasku na terenie gminy Odolanów przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu zasad organizacji ratownictwa technicznego oraz ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym. Warsztaty podzielone zostały na część teoretyczną oraz praktyczną.

Część teoretyczna, której celem było przedstawienie i zaznajomienie uczestników warsztatów z obowiązującymi zagadnieniami dotyczącymi organizacji ratownictwa technicznego oraz wysokościowego na poziomie podstawowym.

Część praktyczna to realizacja celów operacyjnych jakie zostały postawione przed uczestnikami, w szczególności:

  • frozpoznanie i identyfikacja zagrożeń,
  • zabezpieczenie strefy działań ratowniczych,
  • postępowanie w zakresie instalacji występujących w pojeździe,
  • wykonywanie technik ratowniczych umożliwiających ewakuację osób poszkodowanych po stromym zboczu,
  • zasady organizacji łączności na miejscu zdarzenia.

Warsztaty wizytował mł. bryg. Roman Matecki Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim, przedstawiciel Gminy i Miasta Odolanów Pani Elżbieta Bryjak. Po zakończeniu zmagań ratowników dokonano podsumowania warsztatów w jednostce OSP Wierzbno. Serdecznie dziekujemy Nadleśnictwu Krotoszyn za udostępnienie terenu, a także zarządowi oraz wszystkim członkom jednostki OSP Wierzbno za zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowych warsztatów, w tym ciepły posiłek. Łącznie udział w zajeciach wzięło ponad 40 ratowników z JRG, OSP KSRG oraz OSP spoza KSRG z terenu powiatu ostrowskiego.

Opracowanie: st. kpt. Jacek Kowalczyk, kpt. Marcin Rosik
Zdjęcia: dh Wojciech Mróz OSP Wierzbno


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,565 unikalnych wizyt