Marca 26 2023 12:53:18
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Ćwiczenia na terenie Zakładu Dużego Ryzyka
KP PSP

    W dniu 04 października 2019r. na terenie Zakładu Produkcyjnego Correct przeprowadzone zostały ćwiczenia z zakresu przeciwdziałania poważnej awarii przemysłowej w zakresie scenariusza ujętego w Wewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym (WPOR), scharakteryzowanego jako wyciek TDI na stanowisku rozładunku.

W części aplikacyjnej przedstawione zostały zagadnienia zawarte w rozkazie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu w szczególności w zakresie:

 • funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania o zagrożeniu awarią,
 • postępowania w przypadku wystąpienia wycieku, pożaru.
 • podejmowanych decyzji w przypadku rozprzestrzeniania się wycieku
 • organizacji ewakuacji pracowników,
 • powiadamiania pracowników sąsiednich zakładów i okolicznych mieszkańców,
 • określenia niezbędnych sił i środków do przeprowadzenia działań ratowniczych,
 • sposobu informowania służb: WIOŚ, Policji PRM i ZK i działań przez nich podejmowanych,
 • pomocy ze strony zakładu, w zakresie dysponowania wewnętrznymi siłami i środkami przewidzianymi do przeprowadzenia działań ratowniczych oraz osobami funkcyjnymi o wiedzy specjalistycznej.
 • W części praktycznej zadania postawione ratownikom dotyczyły głównie:

 • dojazdu i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • rozpoznania sytuacji,
 • wyznaczenia stref zagrożenia,
 • ograniczenia wycieku i rozprzestrzeniania się substancji,
 • likwidacji wycieku,
 • dekontaminacji wstępnej,
 • organizacji zaopatrzenia wodnego na potrzeby prowadzonych działań,
 • organizacji łączności.
Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jacek Kowalczyk, kpt. Marcin Rosik


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,562 unikalnych wizyt