Marca 26 2023 12:52:02
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kampania społeczna „CZUJKA NA STRA?Y TWOJEGO BEZPIECZE?STWA”. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe podczas Dnia Seniora.
KP PSP

    We wtorek 15 października 2019 roku, w auli Społecznej Akademii Nauk Oddział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławska 93, odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe kierowane do seniorów. Organizatorem spotkania "Dzień Seniora" był Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas spotkania, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim asp. Szymon Kloński przedstawił główne cele ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej pod hasłem „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.


    Następnie przeprowadził prelekcję, w trakcie której omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową dotyczącą bezpieczeństwa sezonu jesienno-zimowego. W dalszej części swojego wystąpienia strażak przedstawił najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych podczas sezonu grzewczego oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Kolejny temat prelekcji dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegent przedstawił m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Prelekcja spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki, asp. Szymon Kloński
Zdjęcia: KP PSP Ostrów Wlkp


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,560 unikalnych wizyt