Marca 25 2023 01:02:35
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Przekazanie umów dla jednostek OSP w ramach przyznanych dotacji
KP PSP

    W dniu 09 października 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie dotyczące przekazania umów na realizację zadań w ramach dotacji na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”. Umowy otrzymali Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu ostrowskiego. Podczas spotkania przypomniano zakres działań i możliwości wykorzystania środków w ramach programu na następujące zadania:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

    Ponadto spotkanie, było doskonała okazją do przedstawienia zagadnień w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, zwrócono szczególna uwagę na zagrożenia sezonu grzewczego związane z pożarami w obiektach mieszkalnych oraz możliwością wystąpienia zdarzeń z tlenkiem węgla.

    Uroczystego przekazania umów dokonali: senator RP Łukasz Mikołajczyk, Katarzyna Sójka – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ostrzeszowskiego, bryg. Jacek Wiśniewski - komendant powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

Opracowanie: mł. bryg. MATECKI Roman
Zdjęcia: asp. RESLER Damian


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,306 unikalnych wizyt