Marca 25 2023 00:47:34
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Narada szkoleniowa obsady SKKP oraz szkolenie psychologiczne.
KP PSP

    W dniu 2 października 2019 r. w Komedzie Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się narada szkoleniowa obsady SKKP połączona ze szkoleniem psychologicznym. Była to również okazja do wręczenia przez Komendanta Powiatowego bryg. Jacka Wiśniewskiego nagród Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu dla funkcjonariuszy wzorowo realizujących zadania na zajmowanym stanowisku. Tematyka narady szkoleniowej obejmowała w szczególności zagadnienia dotyczące:

  • Zakładania kart zdarzenia ze zwróceniem uwagi na poprawne odznaczanie zakładek podrodzajów oraz flag,
  • Powiadamiania osób funkcyjnych podczas zdarzeń charakterystycznych,
  • Zasady postępowania po otrzymaniu sygnału ze Struktur Zarządzania Kryzysowego – Stały Dyżur,
  • Dysponowanie SGRChem-Eko do zdarzeń poza powiat,
  • Zasady udzielania informacji do środków masowego przekazu oraz osobom postronnym,
  • Najbliższe ćwiczenia, warsztaty, szkolenia, przeglądy techniczne,

Szkolenie psychologiczne przeprowadzone przez mł. ogn. Dorotę Reterską dotyczyło profilaktyki uzależnień. Na uwagę zasługuje również fakt, iż funkcjonariusze SKKP przekazali Komendantowi puchar XXVII Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Służb Mundurowych Resortu Spraw Wewnętrznych „Szklarska Poręba 2019”

Opracowanie: st. kpt. Jacek Kowalczyk
Zdjęcia: kpt. Marcin Rosik


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,287 unikalnych wizyt