Marca 26 2023 12:32:01
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Spotkanie w sprawie dotacji dla jednostek OSP
KP PSP

    W dniu30 sierpnia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o udzielenie dotacji na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”. Uczestnikami szkolenia byli Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu ostrowskiego. Podczas spotkania szczegółowo omówiono zakres działań i możliwości wykorzystania środków w ramach programu na następujące zadania:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W szkoleniu uczestniczyła Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Andżelika Możdżanowska oraz Pani Marlena Maląg Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które omówiły założenia i cele dotacji dla OSP. Spotkanie było również idealną okazją do wręczenia umów związanych z przyznanymi dotacjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek OSP.

Opracowanie: asp. Szymon Kloński
Zdjęcia: KP PSP Ostrów


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,528 unikalnych wizyt