Marca 26 2023 13:51:02
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolników pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”
KP PSP

    W dniu 7 lutego 2019 roku, w sali widowiskowej „Stare Kino” w Nowych Skalmierzycach, odbyło się kolejne spotkanie informacyjno - szkoleniowe skierowane do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”.


    Akcja, która jest następstwem Porozumienia między Wielkopolskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zorganizowana została pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Głównym celem cyklu spotkań dla rolników organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego jest rozpropagowanie wiedzy o nowoczesnym rolnictwie. Podczas szkolenia poruszona została również problematyka bezpieczeństwa pożarowego na obszarach wiejskich. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowali: mł. bryg. Roman Matecki – z-ca komendanta powiatowego PSP oraz strażacy pionu kontrolno-rozpoznawczego: bryg. Krzysztof Biernacki i mł. asp. Szymon Kloński. Naczelnik wydziału ds. kontrolno-rozpoznawczych bryg. Krzysztof Biernacki, w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przedstawił główne cele tej kampanii, a następnie przeprowadził prelekcję, w trakcie której omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową w rolnictwie. Prelegent omówił między innymi: najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Kolejny temat prelekcji dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegent przedstawił m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy – na spotkanie przybyło około 50 osób, dlatego ostrowscy strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom już planują kolejne tego typu spotkania.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki, mł. asp. Szymon Kloński


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,658 unikalnych wizyt