Marca 25 2023 01:47:08
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Narada szkoleniowa obsady SKKP
KP PSP

    W dniu 30 stycznia 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się narada szkoleniowa obsady SKKP w Ostrowie Wlkp. Uczestniczyli w niej: bryg. Jacek Wiśniewski - Komendant Powiatowy oraz mł. bryg. Roman Matecki - z-ca Komendanta Powiatowego.


    Podczas narady poruszone zostały następujące zagadnienia: - właściwe wypełnianie „Meldunków o wypadku ratownika i pojazdu podmiotów ksrg”. - zmiana treści meldunków na polecenie SKKW. - dysponowanie do zdarzeń SGR na podstawie informacji z formatki lub na podstawie przyjęcia zgłoszenia. - dysponowanie zastępów oraz osób funkcyjnych do zdarzeń. - przekazywanie informacji pozyskanych i ważnych, również aktualizowanej dokumentacji podczas zdawania służby. - zasady udzielania informacji do środków masowego przekazu. - aktualizacja map SGR. - najbliższe ćwiczenia i warsztaty.

Tekst: mł. ogn. Dorota Reterska
Zdjęcia: SKKP Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,379 unikalnych wizyt