Marca 25 2023 01:46:02
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Narada roczna
KP PSP

    W środę 30 stycznia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim z udziałem zaproszonych gości oraz załogi odbyła się doroczna narada podsumowująca działalność ostrowskiej komendy za rok 2018.


    Punktualnie o godzinie 13.00 dowódca JRG – kpt. Krzysztof Drabik złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia narady wielkopolskiemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu brygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi. Ponadto naradę zaszczycili swoją obecnością: wicestarosta ostrowski - Roman Pacholczyk, reprezentujący Panią prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Andrzej Baraniak - sekretarz Miasta, burmistrz Gminy i Miasta Odolanów – Marian Janicki, burmistrz Gminy i Miasta Raszków – Jacek Bartczak, burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Jerzy Łukasz Walczak, wójt Gminy Ostrów Wielkopolski – Piotr Kuroszczyk, wójt Gminy Przygodzice – Krzysztof Rasiak, wójt Gminy Sieroszewice – Anatol Piaskowski, sekretarz Gminy Sośnie – Justyna Maryniak, nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin – Adam Całka, nadleśniczy Nadleśnictwa Taczanów – Mirosław Niczyporuk, inżynier nadzoru Nadleśnictwa Krotoszyn – Marek Szymański, prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim – dh Przemysław Kaźmierczak, kierownik Terminala Paliw PKN ORLEN – Wojciech Gąsieniec, kierownik działu BHP i ochrony ppoż. PGNiG oddział w Odolanowie- Janusz Brzezicha oraz dziennikarze lokalnych środków masowego przekazu.

    Podczas narady komendant powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim bryg. Jacek Wiśniewski przedstawił i omówił najważniejsze zadania realizowane przez ostrowską komendę oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych w ubiegłym roku, a także najważniejsze przedsięwzięcia na rok 2019. Jednostki straży pożarnych w roku 2018 na terenie powiatu ostrowskiego interweniowały przy 2263 zdarzeniach (528 pożarów, 1655 miejscowych zagrożeń oraz 80 fałszywych alarmów). W porównaniu do roku 2017 zanotowano spadek o 358 zdarzeń. Bryg. Jacek Wiśniewski podziękował Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz lokalnym władzom samorządowym za przekazane wsparcie i doposażenie sprzętowe w roku 2018, licząc jednocześnie, że w roku bieżącym również uda się znaleźć środki na poprawę wyposażenia sprzętowego. Wielkopolski komendant wojewódzki PSP pogratulował wyników w działalności ostrowskiej komendy. Bryg. Andrzej Bartkowiak omówił ponadto najistotniejsze zagadnienia realizowane na szczeblu wojewódzkim w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także zapoznał uczestników narady z najważniejszymi planami i przedsięwzięciami stojącymi przed wielkopolskimi strażakami w roku 2019. Podziękował również lokalnym samorządom za wspieranie PSP w zakresie doposażenia sprzętowego i inwestycji budowlanych prowadzonych w Państwowej Straży Pożarnej. Wicestarosta Roman Pacholczyk wysoko ocenił działalność strażaków ostrowskiej Komendy, dziękując za trud i profesjonalne zaangażowanie w akcje ratownicze oraz działania i przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarze powiatu ostrowskiego i miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin Adam Całka podkreślił bardzo dobrą współpracę ze strażakami KP PSP Ostrów Wielkopolski oraz druhami z terenu powiatu ostrowskiego. W drugiej części narady nastąpiło symboliczne włączenie do podziału bojowego nowo pozyskanych pojazdów.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,377 unikalnych wizyt