Czerwca 10 2023 05:36:53
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Doskonalenie zawodowe w grudniu.
Doskonalenie zawodowe

    W tym miesiącu strażacy z naszej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej szkolili się z obsługi sprzętu ratowniczego wysokościowego. Przećwiczono wyciąganie osoby poszkodowanej z kanałów i zagłębień terenu przy użyciu technik linowych. Doskonalono się także w gaszeniu pożarów wewnętrznych ukrytych.


Tekst: st. kpt. Zbigniew Foltyniewicz
Zdjęcia: KP PSP Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,582 unikalnych wizyt