Marca 25 2023 01:43:21
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kampania społeczna „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Raszkowie.
KP PSP

    W dniu 9 stycznia 2019 roku, w siedzibie Szkoły Podstawowej w Raszkowie, odbyło się spotkanie informacyjno – edukacyjne skierowane do rodziców uczniów uczęszczających do tejże szkoły.


    Podczas spotkania, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim mł. asp. Szymon Kloński przedstawił główne cele ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej pod hasłem „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

    Następnie przeprowadził prelekcję, w trakcie której omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową dotyczącą bezpieczeństwa sezonu jesienno-zimowego. W dalszej części swojego wystąpienia strażak przedstawił najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych podczas sezonu grzewczego oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodzaje i obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego. Kolejny temat prelekcji dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegent przedstawił m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Ostatni temat przedstawiony przez prelegenta dotyczył bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Omówione zostały zagadnienia związane m.in. z zasadami bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego, zachowania się w przypadku załamania się lodu pod osobami przebywającymi na zamarzniętych zbiornikach wodnych, alarmowania służb ratowniczych Prelekcja spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, dlatego ostrowscy strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom już planują kolejne tego typu spotkania

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: KP PSP Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,371 unikalnych wizyt