Marca 26 2023 13:31:04
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Ćwiczenia Kompanijne
KP PSP

    W dniu 10 listopada w samo południe na terenie jednego z zakładów w Odolanowie przeprowadzone zostały ćwiczenia dla jednostek z terenu gminy i miasta Odolanów , gminy i miasta Raszków oraz JRG Kalisz i Ostrów Wlkp.


Ćwiczenia ramach opracowanej Koncepcji Zaopatrzenia Wodnego, miały charakter aplikacyjno-praktyczny i przeprowadzone zostały w dwóch etapach:

Etap I – część teoretyczna zapoznanie z lokalizacją sieci przesyłowej gazu wysokiego ciśnienia, oznakowanie przebiegu gazociągu, oznakowanie urządzeń technologicznych, zapoznanie z technologią przesyłu, zasadami i taktyką działań ratowniczych – podyktowane wnioskami z przeprowadzonych warsztatów oraz ćwiczeń na terenie powiatu, omówienie założeń oraz celów do realizacji w kontekście przyjętego scenariusza ćwiczeń.

    Etap II - część praktyczna pożar składowiska materiałów do produkcji wyrobów z drewna, organizacja działań ratowniczo-gaśniczych, podział na odcinki bojowe i przydzielenie KRG i KDW, organizacja łączności na terenie akcji w oparciu o SDŁ, organizacja zaopatrzenia wodnego w oparciu o sieć hydrantową na terenie zakładu oraz spoza zakładu, organizacja punktu czerpania wody z wykorzystaniem cieku wodnego, osiągnięcie ciągłości podawania 12 prądów gaśniczych w określonym czasie. To główne cele operacyjne jakie zostały postawione przed ćwiczącymi. Po zakończeniu ćwiczeń dokonano podsumowania, na którym omówiono stopień realizacji zadań postawionych dowódcom poszczególnym odcinków bojowych. Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 73 strażaków .

Opracował: st. kpt. Jacek Kowalczyk, kpt. Marcin Rosik
Zdjęcia: kpt. Marcin Rosik


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,632 unikalnych wizyt