Marca 26 2023 13:23:01
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

„CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Spotkanie z przedstawicielami gmin.
KP PSP

    W środę 31 października 2018 roku, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


    Tematem przewodnim, który został omówiony podczas spotkania było przygotowanie poszczególnych gmin i służb do okresu zimowego, ale spotkanie było też doskonałą okazją do przedstawienia zaproszonym gościom głównych celów ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej pod hasłem „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Przybyłych powitał z-ca komendanta powiatowego PSP - mł. bryg. Roman Matecki. Następnie, w ramach realizacji zadań związanych z kampanią społeczną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”, naczelnik wydziału ds. kontrolno-rozpoznawczych i kadr bryg. Krzysztof Biernacki przeprowadził prelekcję w trakcie której omówił zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową dotyczącą bezpieczeństwa sezonu jesienno-zimowego. Prelegent omówił najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych podczas sezonu grzewczego oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Drugi temat dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Przedstawione zostały m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówione zostały również sposoby postępowania na wypadek zatrucia.

Tekst: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: st. kpt. Jacek Kowalczyk


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,613 unikalnych wizyt