Marca 26 2023 13:18:53
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Zakładnicy w szkole
KP PSP

    Godzina 10:00 do jednego z banku w Przygodzicach wchodzi dwóch zamaskowanych mężczyzn z długa bronią, którzy zastraszają personel i żądają wydania pieniędzy po otrzymaniu pieniędzy wychodzą z Banku.


     Słysząc sygnały dźwiękowe zbliżających się radiowozów Policji uciekają w kierunku Szkoły Ponadgimnazjalnej Przygodzicach, gdzie barykadują się i biorą zakładników. Padają strzały, są osoby ranne – to scenariusz ćwiczeń jakie zaplanowane zostały na dzień 25 września 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego.

     Celem głównym ćwiczeń było doskonalenie umiejętności wzajemnej współpracy służb i podmiotów przewidzianych do działań ratowniczych w szczególności w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych (uwalnianie zakładników, neutralizacja zagrożenia, zatrzymanie sprawców, przywrócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego).

Podmioty uczestniczące:

KPP w Ostrowie Wlkp., KMP Kalisz, KPP Ostrzeszów, KPP Kępno

KWP w Poznaniu

KP PSP w Ostrowie Wlkp.

OSP Przygodzice

OSP Ostrów Wlkp.

ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

PCZK w Ostrowie Wlkp.

GCZK w Przygodzicach

ZSP CKU w Przygodzicach

Bank Spółdzielczy w Raszkowie Oddział w Przygodzicach

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Jacek Kowalczyk


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,605 unikalnych wizyt