Czerwca 10 2023 04:56:25
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Doskonalenie zawodowe w lipcu
Doskonalenie zawodowe

    Rozpoczęły się wakacje oraz obozy harcerskie, a w związku z tym także kontrole oraz rozpoznania operacyjne takich obozowisk na terenie powiatu przez strażaków z JRG oraz z wydziału prewencji i kadr oraz operacyjno- szkoleniowego.


    Jednocześnie kontynuowano szkolenia z gaszenia pożarów wewnętrznych dla reszty załóg z JRG oraz dla OSP z Ostrowa Wlkp.

    W lipcu przeprowadzono także ćwiczenia na obiekcie MAHLE w Ostrowie Wlkp; przeprowadzono próbną ewakuację pracowników połączoną ze sprawdzeniem dróg dojazdowych do budynku, sieci hydrantowej oraz zapoznaniem z obiektem.

Opracowanie: st. kpt. Zbigniew Foltyniewicz
Zdjęcia: JRG PSP Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,573 unikalnych wizyt