Marca 26 2023 12:40:10
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Ćwiczenia na obiekcie
KP PSP

    W dniu 25 lipca na dachu budynku prototypowni prowadzone są prace remontowe przez firmę zewnętrzną, polegające na wymianie izolacji powierzchni dachu. W wyniku niezachowania ostrożności dochodzi do powstania pożaru.


    Jeden z pracowników próbując ugasić pożar zostaje poszkodowany w wyniku czego traci przytomność. Taki był scenariusz ćwiczeń przeprowadzonych w jednym z ostrowskich zakładów.

Głwnymi celami jakie przyświecały podczas ćwiczeń było:

- doskonalenie metod powiadamiania o zagrożeniu pracowników zakładu, firm zewnętrznych oraz służb ratowniczych,

- ocena przeprowadzenia ewakuacji,

- ocena współpracy przedstawicieli zakładu z jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

- ocena zaopatrzenia wodnego na ternie zakładu,

- ocena dróg dojazdowych do zakładu oraz dróg ewakuacyjnych na jego terenie.

    Po zakończonych ćwiczeniach ratownicy w towarzystwie inspektora ds. bezpieczeństwa zapoznali się z procesami technologicznymi odbywającymi się na terenie zakładu oraz miejscami i potencjalnymi zagrożeniami z jakimi mogą się spotkać podczas rzeczywistego zdarzenia .

Tekst: st. kpt. Jacek Kowalczyk, mł. ogn. Dorota Reterska
Zdjęcia: st. kpt. Sławomir Pyszel, st. kpt. Jacek Kowalczyk


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,542 unikalnych wizyt