Czerwca 10 2023 04:34:54
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Doskonalenie zawodowe w czerwcu
Doskonalenie zawodowe

    W miesiącu czerwcu strażacy ostrowskiej JRG uczestniczyli rozpoznaniu operacyjnym kąpielisk na powiecie ostrowskim. Sprawdzono drogi dojazdu dla służb ratowniczych oraz miejsca do zwodowania łodzi. Szczególnej kontroli poddano również składowiska odpadów znajdujące się na terenie powiatu. Tym razem sprawdzono punkty czerpania wody, oznakowanie i zasady składowania odpadów.

    Na koniec miesiąca strażacy z JRG oraz OSP Czekanów i OSP Sobótka wzięli udział w trzydniowych warsztatach dotyczących gaszenia pożarów wewnętrznych. Skupiono się na efektywnym używaniu prądów wody przy minimalizacji strat po pożarowych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. W celu precyzyjnego określenia źródła ognia oraz zwiększenia bezpieczeństwa ratowników. W szkoleniu użyto kurtyny dymowej, wentylatorów osiowych, kamery termowizyjnej oraz toksykomierzy, a całość była prowadzona pod okiem zaproszonych instruktorów.

Opracowanie: st. kpt. Zbigniew Foltyniewicz
Zdjęcia: JRG PSP Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,568 unikalnych wizyt