Czerwca 10 2023 04:33:13
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Warsztaty doskonalące z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Doskonalenie zawodowe

    W dniach 27-29 czerwca w Lewkowie (gm. Ostrów Wlkp.) odbyły się warsztaty doskonalące z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.


    Zaproszeni instruktorzy najpierw przeprowadzili zajęcia teoretyczne dotyczące przede wszystkim przeprowadzenia rozpoznania, wentylacji nadciśnieniowej w budynku, jak również zagrożenia nowotworami w służbie i zasadami dbałości o wyposażenie osobiste strażaka. Następnie ćwiczący udali się na zajęcia praktyczne, gdzie w małej skali na przykładzie domku do ćwiczeń obserwowali zjawiska zachodzące podczas pożaru mieszkań w domach jednorodzinnych i blokach. Nie zabrakło także ćwiczeń w prawdziwych warunkach pożarowych, obserwacji rozkładu dymu, temperatur gazów pożarowych oraz związanych z tym zagrożeń. Dzięki wykorzystaniu kamer termowizyjnych, kurtyn dymowych oraz wentylatorów nadciśnieniowych możliwa była obserwacja oraz kierunkowanie przepływu gazów pożarowych.

    W szkoleniu brali udział strażacy z KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim, komend sąsiadujących oraz dwie jednostki OSP z powiatu ostrowskiego.

Opracowanie: st. kpt. Zbigniew Foltyniewicz
Zdjęcia: JRG PSP Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,567 unikalnych wizyt