Marca 26 2023 13:23:59
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”
KP PSP

    W dniu 7 czerwca 2018 roku, w Szkole Podstawowej w Wielowsi (gm. Sieroszewice), w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”, prowadzonej pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim: bryg. Krzysztof Biernacki i mł. bryg. Piotr Sobczak przeprowadzili, dla uczniów w/w szkoły, prelekcję w trakcie której omówili zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku.

    Strażacy omówili między innymi: zasady bezpiecznego wypoczynku nad akwenami wodnymi i w lasach oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe informowanie służb ratowniczych. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, dlatego ostrowscy strażacy już planują kolejne tego typu spotkania.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki i mł. bryg. Piotr Sobczak


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,615 unikalnych wizyt