Czerwca 10 2023 21:33:12
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Doskonalenie zawodowe w miesiącu maju
Doskonalenie zawodowe

        W miesiącu maju w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z JRG Ostrów Wielkopolski zrealizowali następujące tematy:

        · Ratownictwo wysokościowe na poziomie podstawowym z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu JRG. Zajęcia praktyczne i teoretyczne przeprowadził lider szkolenia „Lina 2015”, tj. asekurację podczas poruszania się po dachach, praktyczne zastosowanie węzłów ratowniczych oraz sposoby ewakuacji osób poszkodowanych z wykopów i studni przy użyciu trójnogu ratowniczego,

        · Dla każdej zmiany przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące doboru miejsca i zorganizowania lądowiska dla potrzeb LPR,

        · Zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające dla jednostek PSP oraz OSP powiatu ostrowskiego na terenie Terminala Paliw ORLEN.

        Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie procedur dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, aplikacyjnie sprawdzenie przyjętej taktyki działań ratowniczo-gaśniczych przez poszczególne podmioty biorące udział w ćwiczeniach oraz praktyczne sprawdzenie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony p.poż.

Tekst: mł. kpt. Krzysztof Drabik
Zdjęcia: JRG Ostrów Wlkp.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

747,648 unikalnych wizyt