Marca 26 2023 13:05:59
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
KP PSP

    W środę 2 maja 2018 roku, punktualnie o godzinie 7.30, z okazji „Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej” w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Batorego 21 w Ostrowie Wielkopolskim, w obecności wszystkich strażaków zmiany służbowej: zdającej i przyjmującej służbę w JRG PSP oraz kadry kierowniczej Komendy, odbyło się uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt.

    Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim bryg. Jackowi Wiśniewskiemu meldunku przez dowódcę uroczystości st. kpt. Zbigniewa Foltyniewicza. Następnie został odegrany hymn i podniesienie flagi państwowej. W dalszej części uroczystości komendant powiatowy PSP bryg. Jacek Wiśniewski w krótkim wystąpieniu przedstawił historię flagi Rzeczypospolitej oraz nawiązał do dnia 2 maja, który w 2004 roku ustawą Sejmu RP został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie został odczytany okolicznościowy list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszej części uroczystego apelu Komendant Powiatowy PSP wręczył 12 strażakom decyzje o mianowaniu na wyższe stanowiska służbowe. Uroczysty apel zakończył się odczytaniem rozkazu dziennego dowódcy JRG PSP i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystości.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: mł. asp. Damian Resler


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,583 unikalnych wizyt