Marca 26 2023 13:04:45
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Poszukiwania zaginionej osoby
KP PSP

    W piątek 27 kwietnia 2018 roku, na terenie Ośrodka rekreacyjno-sportowego Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim, miały miejsce ćwiczenia aplikacyjno-praktyczne o charakterze zgrywającym dla jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb współdziałających.

    Organizatorami ćwiczeń byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przy współudziale: Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej i Związku Harcerstwa Polskiego. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości reagowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w sytuacji poszukiwania osób na dużych obszarach wodnych i lądowych, doskonalenie umiejętności wzajemnej współpracy służb i podmiotów w przypadku wystąpienia w/w zagrożenia. Ponadto ćwiczenia miały na celu doskonalenie współpracy rzeczników prasowych w zakresie przygotowywania i przekazywania informacji do mass mediów oraz praktyczne sprawdzenie zagadnień dotyczących udzielania pomocy medycznej na miejscu akcji. Ćwiczenia, które miały miejsce w późnych godzinach popołudniowych przebiegły bardzo sprawnie, zgodnie z założonym scenariuszem. Podsumowania ćwiczeń dokonał Z-ca komendanta powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim mł. bryg. Roman Matecki.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki
Zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki i st. kpt. Jacek Kowalczyk.


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,581 unikalnych wizyt