Marca 26 2023 12:43:17
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim
KP PSP

    Podsumowanie pierwszego cyklu zajęć z Edukacji pożarniczej w ramach współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim.


    W piątek 6 kwietnia 2018 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszego trzyletniego cyklu międzyoddziałowych zajęć w ramach przedmiotu Edukacja pożarnicza, zapoczątkowanego w III Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2015/2016 w ramach współpracy z KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystego podsumowania trzyletniego cyklu nauczania, w ramach którego odbywały się zajęcia w szkole oraz na terenie komendy powiatowej PSP dokonał Pan Antoni Szczurek – nauczyciel edukacji pożarniczej w III LO. W uroczystości uczestniczyli: dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim Pani Maria Tomalak, z-ca komendanta powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim mł. bryg. Roman Matecki, dowódca JRG mł. kpt. Krzysztof Drabik, V-ce Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim Pan Wiesław Janoś oraz uczniowie III LO – członkowie MDP. Kończący edukację pożarniczą uczniowie otrzymali odznaki MDP.

Opracowanie i zdjęcia: mł. ogn. Dorota Reterska


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,546 unikalnych wizyt