Marca 25 2023 00:24:54
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej.
KP PSP

    W piątek 16 marca 2018 r. w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odbył się finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.


    Organizatorem byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie Wielkopolskim. W eliminacjach uczestniczyli uczniowie w trzech grupach wiekowych ( I – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych, II – uczniowie klas VII- VIII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjum, III – szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne) z terenu powiatu ostrowskiego. Turniej przeprowadzono zgodnie z regulaminem OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do eliminacji pisemnych przystąpiło: 8 uczniów z I grupy wiekowej, 7 z II grupy wiekowej oraz 6 z III grupy wiekowej. W I etapie eliminacji uczestnicy turnieju rozwiązywali testy pisemne. Po rozwiązaniu przez uczestników testów pisemnych i wyłonieniu najlepszych trzech osób z każdej grupy przystąpiono do II etapu eliminacji (eliminacje ustne). W finale każdy z uczestników odpowiadał na 3 pytania z zakresu ratownictwa medycznego, prewencji oraz sprzętu pożarniczego. Fundatorem nagród dla uczestników turnieju było Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Klasyfikacja końcowa w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowe I-VI)

Wojciech Gózdź ............. – 4,5 pkt.

Natalia Śrama ................  – 2 pkt.  

Szymon Nowacki.........  –  1 pkt.

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe VII i VIII oraz II i III gimnazjum)

Marta Matyśkiewicz ........ – 5 pkt.

Piotr Kaźmierczak ......  ..  – 2 pkt.  

Bartosz Jasiński................ – 2 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne)

Adam Muszyński ....... – 5 pkt.

Ola Kasałka ………... -  3 pkt.

Piotr Glapiak  ............ – 3 pkt.

    Wszyscy biorący udział w turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast uczestnicy finału, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach otrzymali atrakcyjne nagrody. Podsumowania turnieju dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Przemysław Kaźmierczak. Komisję egzaminacyjną pod przewodnictwem mł. bryg. Romana Mateckiego stanowili przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim: mł. bryg Piotr Sobczak, st. kpt. Jacek Kowalczyk oraz mł. ogn. Dorota Reterska. Zwycięzcy z poszczególnych grup reprezentować będą powiat ostrowski podczas finału wojewódzkiego. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji turnieju kierujemy również na ręce Dyrektora szkoły Pana Tomasza Gulińskiego oraz Prezesa jednostki OSP Przygodzice dh Krzysztofa Paprockiego.

Opracowanie i zdjęcia: mł. ogn. Dorota Reterska


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,262 unikalnych wizyt