Marca 26 2023 14:00:06
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Radiacja w szpitalu
KP PSP

    W dniu 6 lutego na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne.


    Głównym celem było sprawdzenie możliwości reagowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, w sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie szpitala. Ćwiczenia służyły również doskonaleniu umiejętności wzajemnej współpracy w zakresie przepływu informacji wśród personalu i kierownictwa szpitalu, a także pomiędzy właściwymi służbami ratowniczymi w przypadku wystąpienia w/w zagrożenia.

    W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy z JRG Ostrów Wlkp. w tym SGRChem-EKO oraz jednostki OSP Czekanów KSRG oraz OSP Ostrów Wlkp. Oprócz sis SP w ćwiczeniach udział wzięli przedstawiciele ZZOZ, Policji, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jacek Kowalczyk


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,666 unikalnych wizyt