Marca 26 2023 13:19:24
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Prewencja społeczna
KP PSP

        We wtorek 19 maja 2015 roku, wychodząc naprzeciw inicjatywie Koła Emerytów i Rencistów z Gminy Ostrów Wielkopolski, strażacy KP PSP Ostrów Wlkp.: bryg. Krzysztof Biernacki oraz mł. asp. Mateusz Wojciechowski przeprowadzili - piątą już w tym roku - prelekcję skierowaną dla seniorów (pierwsza prelekcja dla Klubu Seniora „Złoty Wiek” miała miejsce 28 stycznia 2015 roku, druga dla członków Ostrowskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku odbyła się 10 marca 2015 roku, trzecia zorganizowana w formie debaty społecznej, w sali sesyjnej Urzędu Miasta miała miejsce 18 marca 2015 roku, natomiast czwarta odbyła się w dniu 8 kwietnia 2015 roku). Bryg. Krzysztof Biernacki omówił: bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniu, najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Ponadto w ramach akcji „Nie dla czadu”, przedstawił zagrożenia związane z tlenkiem węgla, zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówiono również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Następnie mł. asp. Mateusz Wojciechowski przeprowadził szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego, podczas którego zaprezentował i szczegółowo omówił zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, dlatego strażacy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom planują kolejne tego typu spotkania.

Tekst i zdjęcia: bryg. Krzysztof Biernacki


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,606 unikalnych wizyt