Marca 26 2023 13:39:41
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Zasady organizacji łączności - warsztaty
KP PSP

    W piątek 17 listopada 2017 r. w godzinach popołudniowych odbyły się warsztaty z udziałem członków ochotniczych straży pożarnych, tym razem byli to ratownicy z gminy Ostrów Wielkopolski oraz z miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Było to kolejne z zaplanowanych na ten rok spotkań, podczas których omówione zostały zasady organizacji łączności podczas akcji ratowniczej w szczególności:

- zasady przyznawania kanału ratowniczo-gaśniczego (KRG)

- zasady prowadzenia korespondencji

- zasady uruchamiania kolejnych kanałów

- podział terenu akcji na odcinki bojowe

- zasady uruchamiana kanału dowodzenia i współdziałania (KDW)

    Omówiono również kwestie wymiany dokumentacji operacyjnej w oparciu o nowe rozporządzenie o KSRG z dnia 3 lipca 2017 r. Kolejnym zagadnieniem omawianym podczas warsztatów były zasady współpracy ze służbami i podmiotami odpowiedzialnymi za usuwanie skutków chorób zakaźnych typu: pomór afrykańskich świń oraz ptasiej grypy AH1 N1, a także zasady gromadzenia danych na potrzeby sporządzenia informacji ze zdarzenia. W szkoleniu udział wzięli druhowie z jednostek włączonych do KSRG oraz jednostek spoza systemu posiadających łączność radiową na pojazdach. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 49 druhów.

Opracowanie: st. kpt. Jacek Kowalczyk, mł. ogn. Dorota Reterska
Zdjęcia: mł. kpt. Marcin Rosik


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,644 unikalnych wizyt