Marca 26 2023 13:28:27
Nawigacja
Interwencje w 2020 r.

Aktualizacja:

dnia 2020-09-22 13:48:50

Pożary:

380

Miejscowe zagrożenia:

1710

Alarmy fałszywe:

58

Ogółem:

2148

Zakaz wypalania traw

Koło Emerytów

FireFightersPlus.eu

Czujka

Klub

RODO

Fundalcja Solidarni

Oficer prasowy

Narada dotycząca przygotowania do okresu zimowego
KP PSP

    W dniu 25 października 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie podsumowujące działania SP po przejściu nawałnicy „Ksawery” oraz omówione zostały zagadnienia dotyczące przygotowania służb i instytucji do okresu zimowego w szczególności w zakresie:

- przepływu informacji w przypadku otrzymania zgłoszenia o zagrożeniu związanym z okresem zimowym (m.in. osoby bezdomne, zalegający śnieg, samochody/pociągi w zaspach),

- zasad wykorzystania sprzętu do odśnieżania dróg w sytuacji nieprzejezdności szlaków komunikacyjnych lub miejsc trudno dostępnych w warunkach zimowych (plany zimowego utrzymania dróg),

- transportu i dostarczania środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych,

- zapewnienia zasilania w energię elektryczną dla obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia (np. agregaty prądotwórcze na terenach gmin, instytucji),

- przygotowania i dostarczania gorących napojów, posiłków osobom uwięzionym w samochodach, pociągach lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie,

- organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności oraz udzielania pomocy bezdomnym,

- zasad współpracy z przedstawicielami nadzoru budowlanego w zakresie kontroli w zakresie kontroli obiektów wielkopowierzchniowych (centra handlowe, hale sportowo-widowiskowe, pływalnie) pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego i przestrzegania obowiązku usuwania z dachów zalegającego śniegu,

- zaopatrzenia w materiały pędne dla jednostek OSP oraz wskazanie obiektów (remiz), które mogą przyjąć osoby na czasowe zakwaterowanie,

- przedstawienia działań edukacyjnych obejmujących zagrożenia wynikające z nieszczelności i drożności przewodów kominowych, złej eksploatacji pieców i kuchenek gazowych, używania zgodnie z instrukcją obsługi różnego rodzaju grzejników elektrycznych oraz właściwej wentylacji,

Opracowanie: st. kpt. Jacek Kowalczyk
Zdjęcia: st. kpt. Jacek Kowalczyk


BIP

Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2019

Ilość zdarzeń

w 2019 roku

Pożary: 504
Miejscowe zagrożenia: 1439
Alarmy fałszywe: 74
Ogółem: 2017

Więcej informacji

Informacja

Informacja

Tlenek węgla

Osoby niesłyszące

741,625 unikalnych wizyt